Pages Menu
Categories Menu

Certificaten

GF Deko bv beschikt over vijf, voor u en ons belangrijke certificaten.

VCA**vca.nl
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM), Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken volgens het VGM-beheerssysteem, dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Erkend Leerbedrijf (Fundeon) – fundeon.nl
Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor de opleiding en ontwikkeling van personeel in de bouw- en infrasector. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de MBO-opleidingen. Leerlingen doen de vorming via een leerbaan of stage in de praktijk. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Het zorgt ervoor dat in de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar komen.
Download hier het certificaat.

Meer-met-mindermeermetminder.nl
‘Meer-met-minder’ vertegenwoordigt een nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en gebouwen.
Download hier het certificaat.

Woningborgwoningborg.nl
De Woningborg groep verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen. Daarnaast verstrekt de groep technische, juridische en financiële adviezen op het gebied van woningbouw. Alle diensten van de Woningborg groep zijn erop gericht om de (financiële) risico’s voor de kopers waar mogelijk te beperken en de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verhogen.
Download hier het certificaat.

Bouwend Nederlandbouwendnederland.nl

Bouwend Nederland is de Nederlandse branche-organisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuur, met alsBewijs van Lidmaatschap 2016
kerntaken belangenbehartiging, branche-ontwikkeling en individuele dienstverlening aan de aangesloten bedrijven.
Download hier het certificaat