Pages Menu
Categories Menu

U wilt (ver)bouwen

GF Deko is een moderne, ambachtelijke aannemer. Dat wil zeggen: we beschikken over faciliteiten, ervaring, vakmanschap en alle toonaangevende certificaten. Uw belangen en kwaliteitseisen zijn daarmee geborgd.

Onze mensen kennen alle voorkomende oude en traditionele bouwconstructies. We kennen de bouwvoorwaarden in Nederland, inclusief de lokale gebruiken en vigerende bouwbesluiten.

Goede contacten met de gemeentelijke instanties zijn onontbeerlijk voor regels en vergunningen. Onze medewerkers onderhouden die contacten zorgvuldig.